Skip to main content

Sekce 1504 – Gynekologické endoskopie

Předseda a pověřený člen výboru ČGPS:Prof. MUDr.Radovan Pilka, Ph.D.
Adresa:Porodnicko Gynekologická Klinika FN a LF UP Olomouc I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Tel.:+420 585 854 103
E-mail:radovan.pilka@fnol.cz
Web sekce:www.laparoskop.cz

Napsat komentář