Skip to main content
BETA VERZE

Výbor ČGPS

29. 8. 2023

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

předseda

Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, s.r.o.
Orlí 10, 602 00  Brno

MUDr. Radovan Vlk

místopředseda

Gyn. – por. klinika 3 LFUK a FNKV
V Úvalu 84/1, 150 06  Praha 5, Motol

Členové výboru (seřazeni abecedně)

MUDr. Marek Ožana

NOVAGYN s.r.o.
Nádražní 104, 720 00  Ostrava

MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.

G-CENTRUM Olomouc s.r.o.
Horní náměstí 285/ 8, 772 00  Olomouc

MUDr. Alexandra Stará

MediStar s.r.o.
Slavíkova 15, 120 00  Praha 2

MUDr. Jiří Škultéty

JST Medical Pro, s.r.o.
Ovenecká 24, 170 00  Praha 7

Doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

Gyn. por. klinika FN Brno a LF MU
Obilní trh 526/11, 602 00  Brno

MUDr. Olga Hlaváčková

privátní gynekologická ambulance
Zeyerova 2442, 397 01  Písek

Prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

FN Hradec Králové, por. a gyn. klinika
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

MUDr. Jan Nový

privátní gynekologická ambulance
Raisova 21, 301 00  Plzeň

Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2

Doc. MUDr. Jiří Presl, CSc.

LF UK a FN Plzeň, Gyn.-por. klinika
alej Svobody 80, 304 60  Plzeň

Revizní komise ČGPS

Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

předseda RK

Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, s.r.o.
Orlí 10, 602 00  Brno

Porodnicko-gynekologická klinika OU a FN Ostrava

MUDr. Antonín Kořenek

člen RK

REHGYN s.r.o.
Wolkerova 533, 793 76  Zlaté Hory

MUDr. Oldřich Šottner

vědecký sekretář

MUDr. Oldřich Šottner s.r.o.
Kozlov 62, 588 21  Kozlov