Skip to main content

Výbor ČGPS

1. 12. 2023

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

předseda

Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, s.r.o.
Orlí 10, 602 00  Brno

MUDr. Radovan Vlk

místopředseda

Gyn. – por. klinika 3 LFUK a FNKV
V Úvalu 84/1, 150 06  Praha 5, Motol

MUDr. Oldřich Šottner

vědecký sekretář

MUDr. Oldřich Šottner s.r.o.
Kozlov 62, 588 21  Kozlov

Členové výboru (seřazeni abecedně)

MUDr. Olga Hlaváčková

privátní gynekologická ambulance
Zeyerova 2442, 397 01  Písek

Prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

FN Hradec Králové, por. a gyn. klinika
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

MUDr. Jan Nový

privátní gynekologická ambulance
Raisova 21, 301 00  Plzeň

MUDr. Marek Ožana

NOVAGYN s.r.o.
Nádražní 104, 720 00  Ostrava

Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2

Doc. MUDr. Jiří Presl, CSc.

LF UK a FN Plzeň, Gyn.-por. klinika
alej Svobody 80, 304 60  Plzeň

Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

FN Olomouc, Ústav porodní asistence FZV UP, Ústav lékařské genetiky LF UP
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.

G-CENTRUM Olomouc s.r.o.
Horní náměstí 285/ 8, 772 00  Olomouc

MUDr. Alexandra Stará

MediStar s.r.o.
Slavíkova 15, 120 00  Praha 2

MUDr. Jiří Škultéty

JST Medical Pro, s.r.o.
Ovenecká 24, 170 00  Praha 7

Doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

Gyn. por. klinika FN Brno a LF MU
Obilní trh 526/11, 602 00  Brno

Revizní komise ČGPS

Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

předseda RK

Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, s.r.o.
Orlí 10, 602 00  Brno

Porodnicko-gynekologická klinika OU a FN Ostrava

MUDr. Antonín Kořenek

člen RK

REHGYN s.r.o.
Wolkerova 533, 793 76  Zlaté Hory

MUDr. Oldřich Šottner

vědecký sekretář, člen RK

MUDr. Oldřich Šottner s.r.o.
Kozlov 62, 588 21  Kozlov