Skip to main content

Sekce a komise ČGPS

Sekce 1501 – Perinatologie a fetomaternální medicína
Předseda:Doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
Adresa:Porodnická a gynekologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Tel.:+420 777 657 991
E-mail:kacermar@fnhk.cz
Pověřený člen výboru ČGPS:Prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
Web sekce:www.perinatologie.cz
Sekce 1502 – Ultrazvukové diagnostiky
Předseda:Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
Adresa:CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY, Porodnicko-gynekologická klinika, Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Fakultní nemocnice Olomouc 
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Tel.:+420 585 852 785
E-mail:marek@lubusky.com
Pověřený člen výboru ČGPS:MUDr. Radovan Vlk
Web sekce:www.gynultrazvuk.cz
Sekce 1503 – Gynekologie dětí a dospívajících
Předseda:MUDr. Jana Alešová
Adresa:Soukromá gyn. por. ordinace pro děti, dospívající a dospělé
Svornosti 2, 736 01 Havířov – město
Tel.:596 810 168
E-mail:jana.alesova@gmail.com
Pověřený člen výboru ČGPS:MUDr. Antonín Kořenek, Ph.D.
Web sekce:www.detskagynekologie-cgps.cz
Sekce 1504 – Gynekologické endoskopie
Předseda a pověřený člen výboru ČGPS:Prof. MUDr.Radovan Pilka, Ph.D.
Adresa:Porodnicko Gynekologická Klinika FN a LF UP Olomouc I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Tel.:+420 585 854 103
E-mail:radovan.pilka@fnol.cz
Web sekce:www.laparoskop.cz
Sekce 1505 – Asistované reprodukce
Předseda:MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.
Adresa:IVF Clinic a.s.
Horní Lán 6, 779 00 Olomouc
Tel.:+420 588 884 180
E-mail:stepan.machac@ivfclinic.cz
Pověřený člen výboru ČGPS:Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
Web sekce:www.sarcgps.cz
Sekce 1506 – Gynekologické endokrinologie
Předseda:Doc. MUDr. Michael Fanta, PhD.
Adresa:Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
Tel.:605 406 846
E-mail:michael.fanta@volny.cz
Pověřený člen výboru ČGPS:MUDr. Olga Hlaváčková
Sekce 1507 – Onkogynekologická 
Předseda:Prof. MUDr. David Cibula, CSc.
Adresa:Gyn. por. klinika 1. LF UK a VFN 
Apolinářská 18, 120 00 Praha 2
Tel.:+420 224 967 111
E-mail:dc@davidcibula.cz
Pověřený člen výboru ČGPS:Doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.
Web sekce:www.onkogynekologie.com
Sekce 1508 – Kolposkopie a cervikální patologie
Předseda a pověřený člen  výboru ČGPS:MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Adresa:Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, 
Orlí 10, 602 00 Brno
Tel./fax:542 220 017
Tel.:542 221 661
E-mail:cgps@cgpsbrno.cz
Pověřený člen výboru ČGPS:MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Web sekce:www.kolposkopie.cz
Sekce 1510 – Analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví
Předseda:Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Adresa:Gyn. por. klinika UK a VFN 
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
Tel.:224 967 198
Fax:224 967 455
E-mail:AParizek@seznam.cz
Pověřený člen výboru ČGPS:Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Web sekce:www.porodnice.cz
Sekce 1511 – Pro otázky menopausy
Předseda:MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.
Adresa:Gynekologie a porodnictví 
Štěpánská 534/4, 120 00 Praha 2
Tel.:222 544 608
E-mail:jajegyn@seznam.cz
Pověřený člen výboru ČGPS:MUDr. Alexandra Stará
Sekce 1512 – Urogynekologická
Předseda:MUDr. Lukáš Horčička, Ph.D.
Adresa:GONA s.r.o. 
Národní třída 25, 110 00 Praha 1
Tel.:221 085 288
Fax:232 085 212
E-mail:horcic.luk@volny.cz
Pověřený člen výboru ČGPS:MUDr. Oldřich Šottner
Web sekce:www.urogynekologie.com
Sekce 1513 – Ambulantních gynekologů
Předseda:MUDr. Jan Nový
Adresa:Privátní gynekologická ambulance
Raisova 21, 301 00 Plzeň
Tel.:377 371 740
Fax:377 421 125
E-mail:jan.novy@centrum.cz
Pověřený člen výboru ČGPS:MUDr. Jan Nový
Sekce 1514 – Senologická 
Předseda:Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
Adresa:Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FN Bulovka
Budínova 67/2, 181 00 Praha 8
Tel.:266 083 229
Fax:283 840 507
E-mail:michal.zikan@lf1.cuni.czmichal.zikan@bulovka.cz
Pověřený člen výboru ČGPS:MUDr. Alexandra Stará
Web sekce:www.senologie.cz
Sekce 1516 – Gynekologů a porodníků lůžkových zařízení
Předseda:Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
Adresa:Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 67/2, 181 00 Praha 8
Tel.:266 083 229
Fax:283 840 507
E-mail:michal.zikan@lf1.cuni.czmichal.zikan@bulovka.cz
Pověřený člen výboru ČGPS:MUDr. Radovan Vlk
Sekce 1517 – Infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví 
Předseda:Prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG
Adresa:Porodnická a gynekologická klinika, LF a FN v Hradci Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Tel.:495 833 381
E-mail:jiri.spacek2@fnhk.cz
Pověřený člen výboru ČGPS:Prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
Web sekce:www.infekce-gp.cz
Sekce 1518 – Gynekologů a porodníků lůžkových zdravotních zařízení 
Předseda:Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
Adresa:Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Budínova 2, 181 00 Praha 8
Tel.:266 083 229
Fax:283 840 507
E-mail:michal.zikan@lf1.cuni.czmichal.zikan@bulovka.cz
Pověřený člen výboru ČGPS:MUDr. Radovan Vlk
Sekce 1520 – Gynekologické sexuologie
Předseda:Doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Adresa:Gyn.-por. klinika 2.LF UK a FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
E-mail:pastor.zlatko@volny.cz
Pověřený člen výboru ČGPS:MUDr. Marek Ožana
Web sekce:www.sexuologie.cz
Sekce 1521 – Pro léčbu endometriózy 
Předseda:MUDr. Jan Drahoňovský, MBA
Adresa:Ústav pro péči o matku a dítě 
Podolské nábřeží 157, 147 00 Praha 4
Tel.:296 511 842
E-mail:jan.drahonovsky@upmd.eu
Pověřený člen výboru ČGPS:Doc. MUDr. Jiří Presl, CSc.

Partneři stránek

Sekce 1522 – Lékařů ve specializační přípravě
Předseda:MUDr. Jan Přáda
Adresa:Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
Tel.:224 967 424
E-mail:Jan.Prada@vfn.cz
Pověřený člen výboru ČGPS:MUDr. Jiří Škultéty
Sekce 1523 – Pro antikoncepci a reprodukční zdraví
Předseda:MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.
Adresa:Ústav pro péči o matku a dítě
Podolské nábřeží 157, 147 00 Praha 4
Tel.:296 511 849
E-mail:petr.krepelka@upmd.eu
Pověřený člen výboru ČGPS: