Skip to main content

Doporučené postupy ČGPS ČLS JEP

  1. »
  2. Onkogynekologie

Adresáře Onkogynekologie

Vybrat Sb. (rok) Název Datum
2021 pdf Konsensus pro řešení abnormálních nálezů ve skríningu cervikálních karcinomů ( pdf, 244 KB ) (253 stažení)
2021 pdf Doporučení pro implementaci HPV DNA testu do screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice ( pdf, 150 KB ) (139 stažení)
2019 pdf Sledování pacientek po léčbě prekanceróz a ZN ženských pohlavních orgánů ( pdf, 166 KB ) (155 stažení)

Archiv

Perinatologie a fetomaternální medicína
2019 pdf Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče – Perinatologie a fetomaternální medicína ( pdf, 103 KB ) (219 stažení)
2019 pdf Potermínové těhotenství – Perinatologie a fetomaternální medicína ( pdf, 105 KB ) (161 stažení)
2019 pdf Zásady dispenzární péče v těhotenství – Perinatologie a fetomaternální medicína ( pdf, 114 KB ) (185 stažení)
2016 pdf Potermínové těhotenství – Perinatologie a fetomaternální medicína ( pdf, 115 KB ) (243 stažení)
2016 pdf Gestační diabetes mellitus – Perinatologie a fetomaternální medicína ( pdf, 126 KB ) (259 stažení)
2015 pdf Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství – Perinatologie a fetomaternální medicína ( pdf, 1.67 MB ) (178 stažení)
2015 pdf Gestační diabetes mellitus – Perinatologie a fetomaternální medicína ( pdf, 99 KB ) (117 stažení)
2015 pdf Gestační diabetes mellitus – Perinatologie a fetomaternální medicína ( pdf, 1.67 MB ) (169 stažení)
2014 pdf Těhotenská cholestatická hepatóza – Perinatologie a fetomaternální medicína ( pdf, 123 KB ) (103 stažení)
2014 pdf Základní a fakultativní vyšetření po porodu mrtvého plodu – Perinatologie a fetomaternální medicína ( pdf, 46 KB ) (123 stažení)
2014 pdf Vedení porodu mrtvého plodu – Perinatologie a fetomaternální medicína ( pdf, 138 KB ) (112 stažení)
2014 pdf Podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20. -22. týdnu těhotenství – Perinatologie a fetomaternální medicína ( pdf, 279 KB ) (202 stažení)
2013 pdf Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství – Perinatologie a fetomaternální medicína ( pdf, 59 KB ) (139 stažení)
2013 pdf Současné názory na management odtoku plodové vody – Perinatologie a fetomaternální medicína ( pdf, 124 KB ) (128 stažení)
2013 pdf Prenatální péče o vícečetná těhotenství – Perinatologie a fetomaternální medicína ( pdf, 95 KB ) (213 stažení)
2013 pdf Podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20. -22. týdnu těhotenstvíííí – Perinatologie a fetomaternální medicína ( pdf, 298 KB ) (110 stažení)
2013 pdf Vedení porodu vícečetného těhotenství – Perinatologie a fetomaternální medicína ( pdf, 91 KB ) (120 stažení)
2013 pdf Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství – Perinatologie a fetomaternální medicína ( pdf, 287 KB ) (124 stažení)
2012 pdf Perinatální infekce a podávání antibiotik podle nových poznatků – Perinatologie a fetomaternální medicína ( pdf, 79 KB ) (194 stažení)
2012 pdf Tokolýza – Perinatologie a fetomaternální medicína ( pdf, 96 KB ) (153 stažení)